Zadzwoń do nas ! 731 580 184 kontakt@biurodgc.pl
01
Miej rękę na pulsie - śledź zmiany w przepisach

Śledź zmiany w przepisach razem z Nami!

Aktualności

Ochrona stosunku pracy w czasie ciąży | 15.05.2023

Ochrona pracowników korzystających z urlopu wychowawczego? Pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę w okresie od dnia złożenia przez pracownika uprawnionego do urlopu wychowawczego wniosku o: udzielenie urlopu wychowawczego – do dnia zakończenia tego urlopu obniżenie wymiaru czasu pracy – do dnia powrotu do nieobniżonego wymiaru czasu pracy, nie dłużej jednak niż przez […]


Urlop ojcowski | 11.05.2023

Urlop ojcowski. Co to takiego? Kto może korzystać?Może być wykorzystany wyłącznie przez pracownika ojca do ukończenia przez dziecko 2. roku życia. Wymiar urlopu ojcowskiego wynosi 2 tygodnie i może zostać wykorzystany w dwóch tygodniowych częściach lub jednorazowo. Pracownik, który przysposabia dziecko, może wykorzystać urlop ojcowski w ciągu 24 miesięcy od dnia uprawomocnienia postanowienia o przysposobieniu […]


Urlop wychowawczy | 08.05.2023

Komu przysługuje urlop wychowawczy? Urlop wychowawczy wynosi łącznie do 36 miesięcy i co do zasady jest bezpłatny. Ewentualne świadczenia w postaci zasiłku wychowawczego otrzymują w czasie urlopu wychowawczego tylko pracownicy o niskich dochodach. Urlop wychowawczy przysługuje pracownikowi z co najmniej 6-miesięcznym stażem pracy, do którego zalicza się także okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych, i można […]


Co z zatrudnieniem po powrocie z urlopów związanych z rodzicielstwem? | 04.05.2023

Co po powrocie z urlopu rodzicielskiego? Po zakończeniu urlopów macierzyńskiego i rodzicielskiego jesteś zobowiązany dopuścić pracownicę lub pracownika do pracy na dotychczasowym stanowisku pracy. Jeżeli ze względu na zmiany organizacyjne, zmianę struktury firmy lub likwidację stanowiska nie masz takiej możliwości, dopuszczasz do pracy: na stanowisku równorzędnym do zajmowanego przed urlopem na stanowisku odpowiadającym kwalifikacjom zawodowym […]


Czy można wykonywać pracę podczas urlopu rodzicielskiego? | 01.05.2023

Pracownica lub pracownik podczas urlopu rodzicielskiego może wykonywać dla swojego pracodawcy pracę w wymiarze nie większym niż połowa etatu. Wówczas urlop rodzicielski otrzymuje na pozostałą część etatu. Urlop rodzicielski ulega proporcjonalnemu wydłużeniu maksymalnie do 64. tygodni po urodzenia jednego dziecka lub 68. tygodni, jeśli dzieci było więcej. Pracownica lub pracownik, aby podjąć pracę w czasie […]


Miej rękę na pulsie - śledź zmiany w przepisach

Śledź zmiany w przepisach razem z Nami!

Miej rękę na pulsie - śledź zmiany w przepisach

Śledź zmiany w przepisach razem z Nami!

Jeżeli chcesz być na bieżąco z przepisami – odwiedzaj nasz dział z aktualnościami.

Pamiętaj, że współpracując z nami zawsze możesz liczyć na doradztwo i konsultacje w zakresie przepisów i prawa – rachunkowego, księgowego i kadrowo – płacowego.