Zadzwoń do nas ! 731 580 184 kontakt@biurodgc.pl
01
Miej rękę na pulsie - śledź zmiany w przepisach

Śledź zmiany w przepisach razem z Nami!

Aktualności

Amortyzacja używanych środków trwałych – kiedy jest możliwa? | 30.08.2022

Przepisy podatkowe pozwalają przedsiębiorcom na stosowanie w niektórych przypadkach indywidualnie ustalonych stawek amortyzacyjnych. Zgodnie z art. 22j ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przedsiębiorcy mogą indywidualnie ustalić stawki amortyzacyjne dla używanych lub ulepszonych środków trwałych po raz pierwszy wprowadzonych do ewidencji danego podatnika. Definicja używanego środka trwałego Definicja ta dotyczy środków trwałych zaliczonych do […]


Jak złożyć korektę JPK_VAT ? | 25.08.2022

Jeżeli w części ewidencyjnej lub deklaracyjnej pliku JPK_V7 pojawi się błąd, można go skorygować. Szybkie wykrycie błędu w pliku JPK_V7 chroni podatników przed ewentualnymi sankcjami jakie mogą zostać na nich nałożone przez urząd. Sprawdźmy, kiedy korekta JPK jest konieczna i jak ją prawidłowo przeprowadzić!. Wykryty błąd wpływa na wysokość podstawy opodatkowania albo wysokość podatku należnego. W sytuacji, gdy korekta JPK ma […]


Jak ustalić wysokość różnic kursowych? | 23.08.2022

Różnice kursowe powstają, jeśli jednocześnie zostają spełnione dwa warunki: -przychód ze sprzedaży wyrażony jest w walucie obcej -zapłata za usługę czy towar dokonana została w walucie obcej Różnice kursowe od sprzedaży należy wyliczyć, porównując: -przychód należny, czyli wartość, jaką powinniśmy otrzymać – przeliczenia wartości dokonuje się według średniego kursu ogłaszanego przez NBP na ostatni dzień roboczy poprzedzający […]


Różnice kursowe na ryczałcie | 18.08.2022

Kiedy powstają różnice kursowe? Zgodnie z art. 24c ustawy o PIT różnice kursowe powstają, gdy: -wartość poniesionych kosztów w walucie obcej po przeliczeniu na złotówki według średniego kursu ogłaszanego przez NBP jest wyższa lub niższa od wartości tego kosztu w dniu zapłaty przeliczonej według faktycznie zastosowanego kursu, -wartość przychodu należnego wyrażonego w walucie obcej po przeliczeniu na […]


Co powinno zawierać skierowanie na badanie lekarskie pracownika | 16.08.2022

Skierowanie powinno zawierać: -stanowisko, na którym ma być zatrudniona dana osoba, -informacje o występujących na stanowisku pracy czynnikach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia lub uciążliwych. Jak często kierować pracownika na badania okresowe ? Częstotliwość przeprowadzania badań okresowych jest różna dla każdego pracowników i zależy od stanu zdrowia oraz rodzaju zajmowanego stanowiska. Zgodnie z przepisami kodeksu pracy […]


Miej rękę na pulsie - śledź zmiany w przepisach

Śledź zmiany w przepisach razem z Nami!

Miej rękę na pulsie - śledź zmiany w przepisach

Śledź zmiany w przepisach razem z Nami!

Jeżeli chcesz być na bieżąco z przepisami – odwiedzaj nasz dział z aktualnościami.

Pamiętaj, że współpracując z nami zawsze możesz liczyć na doradztwo i konsultacje w zakresie przepisów i prawa – rachunkowego, księgowego i kadrowo – płacowego.