W ostatnim czasie polski rząd wprowadził zmiany w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych dotyczące kwestii wakacji od składek ZUS.

Kto będzie mógł skorzystać z tzw. „ wakacji składkowych”?

Mikro przedsiębiorcy, którzy figurują w rejestrze CEIDG będą mogli skorzystać z wakacji składkowych. Będzie to polegać na tym, że właściciel firmy wybierze jeden dowolny miesiąc roku, w którym nie zapłaci składek za ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy; sfinansuje je budżet państwa.

Co zakłada nowy projekt?

Projekt daje możliwość skorzystania z niego przedsiębiorcy bez względu na wybraną formę rozliczania podatku dochodowego (PIT, ryczałt, karta podatkowa) i będzie to pomoc w trybie de minimis.

Ministerstwo rozwoju poinformowało, że „Wakacje dotyczą składek na ubezpieczenia społeczne przedsiębiorcy w odniesieniu do niego samego (nie do osób przez niego ubezpieczanych, np. współpracujących czy jego pracowników).

Przedsiębiorco co będziesz musiał zrobić aby skorzystać z tzw „wakacji składkowych?

Resort rozwoju i technologii wskazał natomiast, że przedsiębiorcy chcący skorzystać z wakacji składkowych, będą musieli pamiętać o złożeniu wniosku do ZUS w miesiącu, który poprzedza wybrany przez siebie miesiąc, jak również deklaracji rozliczeniowych i imiennych raportów miesięcznych za ten konkretny miesiąc.

Osoby wykonujące działalność na rzecz swoich byłych pracodawców nie skorzystają z wakacji składkowych, co w efekcie ma zapobiec wymuszaniu przez pracodawców na pracownikach przechodzenia na samozatrudnienie.

Z wakacji składkowych będziemy mogli skorzystać najprawdopodobniej już w listopadzie tego roku. Według szacunków ministerstwa z wakacji będzie mogło skorzystać nawet 1,8 mln. osób, a rozwiązanie to obciąży budżet państwa kwotą 1,73 mld. zł.