Do 17 maja 2024 r. należy dostosować stanowiska pracy pracujących przy monitorach ekranowych do znowelizowanego rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe, które weszło w życie z dniem 17 listopada 2023. Wprowadza ono m.in. nowe wymagania minimalne dotyczący stanowisk pracy wyposażonych w monitory.

Czy znasz nową definicję stanowiska pracy?

Nowa definicja stanowiska pracy jest to przestrzeń pracy wraz z:

podstawowym wyposażeniem: w monitor, klawiaturę, myszkę lub innymi urządzeniami wejściowymi, oprogramowaniem z interfejsem dla użytkownika

stołem, który musi być na tyle obszerny, aby pozwolił na łatwe wykonywanie czynności związanych z pracą i ustawienie klawiatury z zachowaniem takiej odległości od przedniej krawędzi stołu, która umożliwia podparcie dla rąk i przedramion z zachowaniem co najmniej kąta prostego między ramieniem i przedramieniem.

krzesłem musi posiadać podłokietniki z możliwością regulacji (do tej pory wystarczyło, aby po prostu było wyposażone w podłokietniki)

– w stacje dysków, drukarkę, skaner, uchwyt na dokumenty, podnóżek – opcjonalnie

Nowością jest zwrócenie uwagi na przestrzeń pod stołem o której wcześniej nie było mowy – musi być wystarczająca, aby pracownik zmieścił w niej nogi i miał swobodę w zmianie pozycji siedzącej.

Co jeszcze wprowadza nowelizacja ?

W rozporządzeniu dodano punkt o laptopach, które wcześniej nasuwały wątpliwości czy przepisy dotyczą tylko komputerów stacjonarnych, czy także laptopów (rozporządzenie zostało uchwalone w latach, kiedy laptopy w firmach były bardzo rzadko spotykane).

Pracownikowi, pracującemu na laptopie przynajmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy pracodawca musi zapewnić stacjonarny monitor lub podstawkę gwarantującą ustawienie ekranu tak, aby jego górna krawędź znajdowała się na wysokości oczu pracownika oraz w dodatkową klawiaturę (nie będącą integralną częścią laptopa) i mysz.

Oprócz tego szkła kontaktowe będą traktowane na równi z okularami korekcyjnymi, tym samym pracownik może poprosić o dofinansowanie zarówno do okularów korekcyjnych jak i szkieł kontaktowych.

Co uchyla nowela ?

Odstępuje od szczegółowych wymagań dotyczących regulacji ustawień monitora, klawiatury, krzesła, zrezygnowano z dystansu między sąsiednimi stanowiskami oraz odległością monitora od oczu. Wytyczne podane w centymetrach czy kątach nachylenia zastąpiono ogólnymi poleceniami.