W 2024 roku planowane są istotne zmiany w systemie podatkowym, wprowadzane w dwóch etapach, 1 stycznia i 1 lipca. Dla obywateli cieszącą się popularnością informacją jest utrzymanie w pierwszym kwartale zerowej stawki VAT na żywność. Dla przedsiębiorców kluczowe są dwie zmiany: wprowadzenie obowiązkowego Krajowego Systemu e-Faktur od 1 lipca oraz podatku minimalnego od 1 stycznia. Niemniej jednak lista zmian jest obszerna.

Wartościową informacją dla każdego konsumenta jest utrzymanie stawki VAT na żywność na poziomie 0%. Obejmuje to podstawowe produkty spożywcze, takie jak owoce, warzywa, mięso, nabiał i produkty zbożowe do 31 marca 2024 roku. Co do dalszych zmian, warto zaznaczyć wzrost stawek maksymalnych podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych i opłat lokalnych od 1 stycznia 2024 roku, zwiększając się o 15% w porównaniu do 2023 roku.

Od nowego roku planowane są również podwyżki stawek akcyzy na alkohol i papierosy, wprowadzone kolejny raz z myślą o latach 2022–2027. Co do podatku minimalnego, który zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2023 roku, budzi on kontrowersje, zwłaszcza w kontekście uiszczenia go przez spółki z niską rentownością lub stratą. Jest to uznawane za nietypowe w świetle ogólnych zasad opodatkowania dochodu, a jego skomplikowana konstrukcja budzi wątpliwości.

Wśród kolejnych zmian ważnych dla podatników VAT, od 1 lipca 2024 roku wprowadzony zostanie obowiązkowy Krajowy System e-Faktur, co oznacza zmiany w procedurach i sposobie przesyłania faktur. Warto zwrócić uwagę również na nowe zasady występowania o wiążące informacje stawkowe, akcyzowe i o pochodzeniu.

Nadal pozostaje otwartą kwestią, czy nowy rząd podejmie się wprowadzenia zmian w definicjach budowli i budynku w podatku od nieruchomości, co jest efektem wyroków Trybunału Konstytucyjnego z 2023 roku. Ponadto Polska musi dostosować się do unijnej dyrektywy DAC7 dotyczącej zbierania danych o sprzedawcach i usługodawcach przez platformy internetowe, a także globalnego podatku minimalnego, zgodnie z dyrektywą Rady UE z 14 grudnia 2022 roku.

W planach jest także podniesienie kwoty wolnej w PIT, ale jego wprowadzenie jest przewidywane najwcześniej od 1 stycznia 2025 roku. Również podatek Belki i składka zdrowotna mogą ulec zmianie, choć trudno przewidzieć, kiedy i w jakiej formie te modyfikacje zostaną wprowadzone. Potencjalne zmiany w ordynacji podatkowej także nie są wykluczone, jednak obecnie nie jest pewne, czy nowe kierownictwo Ministerstwa Finansów podejmie ten temat.