Zadzwoń do nas ! 731 580 184 kontakt@biurodgc.pl
01
Miej rękę na pulsie - śledź zmiany w przepisach

Śledź zmiany w przepisach razem z Nami!

Aktualności

Rachunek a faktura VAT | 29.05.2023

Każdy przedsiębiorca prowadzący własną działalność gospodarczą ma obowiązek dokumentować sprzedaż towarów i usług za pomocą rachunku lub faktury VAT. Sprawdź, jaka jest różnica między rachunkiem a fakturą VAT, kto może je wystawiać oraz jak prawidłowo to zrobić. Termin wystawienia rachunku jeżeli od sprzedawcy zażądano wystawienia rachunku przed wykonaniem danej usługi bądź sprzedaży towaru – to rachunek należy […]


Wystawienie faktury po terminie | 25.05.2023

W biznesie może się zdarzyć tak, że będziesz musiał wystawić ją później, niż w przewidywanym przez prawo terminie. Termin wystawienia faktury Ze względu na to, że faktury VAT mają swoje funkcje w rozliczaniu podatku VAT, przepisy ustawy o podatku od towarów i usług szczegółowo regulują terminy oraz zasady wystawiania faktur. Możemy wyróżnić dwie podstawowe funkcje […]


Noty księgowe | 22.05.2023

Nota księgowa jest dokumentem stosowanym w rozliczeniach między partnerami. To uniwersalny dowód księgowy służący dokumentowaniu operacji , dla których nie przewidziano innego sposobu dokumentacji. W jakich sytuacjach się ją wykorzystuje? Noty księgowe wykorzystywane są w sytuacjach, kiedy należy udokumentować transakcje niepodlegające opodatkowaniu podatkiem VAT. Najczęściej są to cele: obciążenia dłużnika naliczonymi odsetkami od niezapłaconych zobowiązań; obciążenia kontrahenta karą […]


Spółka akcyjna | 18.05.2023

jest to spółka kapitałowa; najbardziej złożona forma spółki handlowej przeznaczona jest głównie dla dużych firm i wielkich korporacji; może ją zawiązać jedna lub kilka osób, do funkcjonowania spółki akcyjnej niezbędne są organy: zarząd spółki, walne zgromadzenie i rada nadzorcza; w chwili objęcia akcji przez akcjonariuszy powstaje spółka akcyjna w organizacji, która nabywa osobowość prawną poprzez […]


Ochrona stosunku pracy w czasie ciąży | 15.05.2023

Ochrona pracowników korzystających z urlopu wychowawczego? Pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę w okresie od dnia złożenia przez pracownika uprawnionego do urlopu wychowawczego wniosku o: udzielenie urlopu wychowawczego – do dnia zakończenia tego urlopu obniżenie wymiaru czasu pracy – do dnia powrotu do nieobniżonego wymiaru czasu pracy, nie dłużej jednak niż przez […]


Miej rękę na pulsie - śledź zmiany w przepisach

Śledź zmiany w przepisach razem z Nami!

Miej rękę na pulsie - śledź zmiany w przepisach

Śledź zmiany w przepisach razem z Nami!

Jeżeli chcesz być na bieżąco z przepisami – odwiedzaj nasz dział z aktualnościami.

Pamiętaj, że współpracując z nami zawsze możesz liczyć na doradztwo i konsultacje w zakresie przepisów i prawa – rachunkowego, księgowego i kadrowo – płacowego.