Każdy przedsiębiorca prowadzący własną działalność gospodarczą ma obowiązek dokumentować sprzedaż towarów i usług za pomocą rachunku lub faktury VAT. Sprawdź, jaka jest różnica między rachunkiem a fakturą VAT, kto może je wystawiać oraz jak prawidłowo to zrobić.

Termin wystawienia rachunku

jeżeli od sprzedawcy zażądano wystawienia rachunku przed wykonaniem danej usługi bądź sprzedaży towaru – to rachunek należy sporządzić w ciągu 7 dni od dnia wykonania tej usługi lub sprzedaży towaru,

jeżeli jednak zażądano wystawienia rachunku po wykonaniu usługi lub po sprzedaży towaru, to rachunek należy wystawić w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia żądania. W sytuacji, gdy żądanie takie zostało zgłoszone po upływie 3 miesięcy od dnia wydania towaru lub wykonania usług, to podatnik nie ma obowiązku wystawienia rachunku.

Wystawianie faktur

Przepisy prawa nie określają sposobu, w jaki podatnicy mają wystawiać faktury. Możliwości aby tego dokonać jest kilka:

  • wystawianie faktur ręcznie przy wykorzystaniu gotowych druków
  • wystawianie faktur za pomocą odpowiednich programów do wystawiania faktur
  • wystawianie faktur za pomocą samodzielnie przygotowanego wzoru