Co to jest JPK7?

Przedsiębiorcy prowadzący działalności gospodarcze mają obowiązek składania deklaracji podatkowych oraz rozliczania VAT-u.

Jakie elementy wchodzą w skład dokumentu?

W Jednolitym Pliku Kontrolnym, oprócz danych zawieranych w JPK VAT i deklaracji VAT, należy również umieścić takie elementy jak kwoty podatku VAT oraz dane wszystkich klientów. W JPK V7 powinny znaleźć się także informacje na temat okresu pliku oraz celu i daty jego złożenia, adres Urzędu Skarbowego podatnika, dane potrzebne do obliczenia wielkości podatku należnego i naliczonego, jak również wysokość nadwyżki VAT z poprzedniej deklaracji. Przedsiębiorca ma także obowiązek podania wszelkich informacji wymaganych do opisu jego działalności gospodarczej.

Osoba, która prowadzi działalność gospodarczą związaną z handlem alkoholem czy papierosami, powinna w deklaracji JPK V7 oznaczyć kodami 01 i 04 transakcje związane z tymi rejonami gospodarki. Przedsiębiorca, który sprzedaje paliwa lub olej opałowy, ma zaś obowiązek oznaczenia ich numerami 02 i 03. Podobne zasady obowiązują w przypadku sprzedaży lub zakupu usług związanych z odpadami , części elektronicznych i różnych urządzeń , samochodów , czy metali .

Jak rozliczyć podatek VAT od października 2020 roku?

Obowiązkiem złożenia deklaracji elektronicznej JPK_V7 są objęci wszyscy czynni podatnicy VAT. Terminy dostarczenia deklaracji nie ulegają zmianie. W obu przypadkach JPK V7 należy złożyć do 25 dnia kolejnego miesiąca za poprzedni okres rozliczeniowy. Nie jest już jednak objęty obowiązkiem wypełniania załączników VAT-ZZ, VAT-ZD czy VAT-ZT.

Należy pamiętać o tym, aby dokładnie i uważnie podawać wszystkie informacje w Jednolitym Pliku Kontrolnym. Warto także zwrócić uwagę na to, że obowiązek wypełniania JPK V7 nie działa wstecz. Tym samym wszelkie korekty za okresy sprzed 1 października 2020 roku należy dokonywać poprzez dostarczenie poprawionej deklaracji VAT oraz pliku JPK VAT.

JPK V7 – podsumowanie

Wypełnienie deklaracji JPK V7 bez wątpienia może wydawać się trudne i skomplikowane. Wprowadza ona bowiem wiele ogromnych zmian w sposobie księgowania transakcji.

JPKv7