Minister Finansów przedłużył terminy wykonania niektórych obowiązków przez podatników minimalnego podatku dochodowego, dla których rok podatkowy rozpoczął się po 31 grudnia 2021 r. a zakończy się do 30 listopada 2022 r.

Do 31 marca 2023 r. został przedłużony termin na:

-złożenie zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty);

-zapłaty podatku należnego wykazanego w tej deklaracji albo różnicy między podatkiem należnym od dochodu wykazanego w tym zeznaniu a sumą zapłaconych zaliczek za okres od początku roku;

-przekazanie informacji o spółkach wchodzących w tym roku podatkowym w skład grupy spełniającej warunki określone w art. 24ca ust. 14 pkt 6 ustawy CIT.