Po wejściu do Unii Europejskiej dostęp do rynków państw członkowskich UE stał się łatwiejszy, w związku z tym przedsiębiorcy coraz częściej prowadzą wymianę handlową z kontrahentami zagranicznymi. Przy zastosowaniu transakcji wewnątrzwspólnotowych ma miejsce specyficzny sposób rozliczenia VAT-UE.

 

W jaki sposób następuje rejestracja do VAT-UE?
Obowiązek rejestracji na potrzeby VAT-UE ma przedsiębiorca, który zamierza dokonywać transakcji z kontrahentami zagranicznymi w obrębie państw członkowskich UE. W celu rejestracji podatnik musi złożyć stosowne dokumenty do urzędu skarbowego. Jeśli podatnik zwolniony z VAT dokona rejestracji jako podatnik VAT-UE, nie spowoduje to utraty zwolnienia. W wyniku rejestracji właściwy urząd skarbowy nada podatnikowi NIP «VAT-UE», wówczas zobowiązany będzie do posługiwania się w transakcjach unijnych numerem identyfikacji podatkowej poprzedzonym prefiksem PL.

 

Podatnik VAT czynny a rejestracja do VAT-UE
wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów – czyli sprzedaży towarów na rzecz kontrahenta unijnego, który również jest zobowiązany do rejestracji, nabycia usług, dla których miejscem ich świadczenia jest kraj nabywcy – i to nabywca zobowiązany jest do rozliczenia podatku VAT, świadczenia usług na rzecz kontrahentów z UE, w odniesieniu do których miejscem świadczenia jest kraj prowadzenia działalności lub zamieszkania nabywcy .

Zwolnienie z VAT a rejestracja do VAT-UE
Obowiązek rejestracji na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych dotyczy również podatników, którzy korzystają ze zwolnienia z uwagi na nieprzekroczenie obrotu 200 000 zł. Jednak obowiązek ten nastąpi dopiero w określonych sytuacjach, tj.: wartość transakcji wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów przekroczyła w danym roku podatkowym równowartość 50 000 zł, nabycie usług od kontrahentów, w odniesieniu do których miejscem świadczenia jest kraj nabywcy.

 

Terminy składania deklaracji VAT-UE

Zarówno podatnicy VAT czynni, jak i zwolnieni, którzy zarejestrowali się na potrzeby VAT-UE są zobowiązani do składania informacji podsumowującej VAT-UE w trybie miesięcznym. Jej złożenie jest możliwe wyłącznie elektronicznie.

Deklarację VAT-UE w formie elektronicznej należy złożyć w urzędzie do 25. dnia następnego miesiąca po okresie rozliczeniowym (miesiącu), w którym nastąpiła transakcja wewnątrzwspólnotowa.

 

Wykreślenie przedsiębiorcy z listy VAT-UE

Naczelnik urzędu skarbowego ma możliwość wykreślenia podatnika z VAT-UE w przypadku gdy:

za 3 kolejne miesiące lub kwartał w części deklaracyjnej JPK_V7 nie wykazał sprzedaży lub nabycia towarów lub usług z kwotami podatku do odliczenia ,

przez okres 3 kolejnych miesięcy przedsiębiorca nie składał informacji podsumowujących VAT-UE pomimo istnienia takiego obowiązku.

Tylko w pierwszym przypadku naczelnik urzędu skarbowego powiadamia podatnika o wykreśleniu z VAT-UE.

 

VAT-UE