Spółka jest jednym z rodzajów działalności. Opiera się na umowie lub statucie.

Głównym zadaniem spółki jest najczęściej prowadzenie działalności gospodarczej. Najwięcej przedsiębiorców prowadzi firmy w formie jednoosobowej działalności gospodarczej. Podstawowym ryzykiem takiej formy, jest to, że w jednoosobowej działalności gospodarczej przedsiębiorca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie zobowiązania. Rozważyć trzeba wszystkie prawne ograniczenia związane z konkretną formą działalności.

SPÓŁKI