Po pierwsze, przyszli wspólnicy, którzy są osobami fizycznym, muszą zarejestrować się w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

Po drugie, należy zawrzeć umowę spółki cywilnej.
Po trzecie, należy zgłosić spółkę do Głównego Urzędu Statystycznego – musi ona uzyskać numer REGON.
Po czwarte, spółkę należy zgłosić do urzędu skarbowego – musi ona otrzymać numer NIP. Zgłoszenia należy dokonać w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy spółki.
Po piąte – załóż konto bankowe i wybierz rodzaj księgowości oraz kup program do faktur
Należy również pamiętać, że jeżeli spółki będzie zatrudniała pracowników, to konieczne będzie ich zgłoszenie do ZUSu jako płatnika składek.

Strony umowy spółki cywilnej

Stronami umowy spółki cywilnej są jej wspólnicy, którymi mogą być nie tylko osoby fizyczne, ale również osoby prawne, a także jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, ale mające zdolność prawną (tzw. ułomne osoby prawne). W praktyce najczęściej wspólnikami spółki cywilnej są osoby fizyczne.