Czy wiesz co nowego w PIT-2?

Przepisy ustawy PIT przewidują wiele oświadczeń i wniosków, z którymi możesz zwrócić się do płatnika. Część z nich ma określony wzór urzędowy (PIT-2, PIT-2A, PIT-3), większość jednak możesz złożyć płatnikowi w innej, dowolnej formie pisemnej.

W tym zakresie również będą dokonano zmian. Uporządkowano przepisy dotyczące oświadczeń i wniosków, które możesz złożyć płatnikowi (np. pracodawcy, zleceniodawcy, organowi rentowemu). Teraz zasady ich składania oraz uwzględniania ich przez płatników podatku dochodowego są ujednolicone i zamieszczone w jednym miejscu.