Bik o instytucja zajmująca się gromadzeniem, przechowywaniem i udostępnianiem informacji gospodarczych. Dane znajdujące się w BIK dotyczą zarówno klientów banku, jak i innych podmiotów gospodarczych, takich jak SKOK-i oraz firmy pożyczkowe.

BIK poświadcza również terminowo spłacane zobowiązania aż w 90% znajdujących się w nim danych. Biuro Informacji Kredytowej przechowuje informacje o wszystkich zaciąganych przez daną osobę zobowiązaniach aż do momentu gdy zostaną one spłacone. Regulowanie należności w terminach pozwala na zbudowanie dobrej historii kredytowej, która umożliwia późniejsze otrzymanie kolejnego kredytu, ponieważ bank zakłada, że spłacenie poprzednich zobowiązań pozwoli Ci również na spłatę następnych.

W jaki sposób BIK pozyskuje dane?
Przekazywanie informacji odbywa się przede wszystkim za pomocą wniosków o kredyt lub pożyczkę, gdzie klienci udostępniają mnóstwo informacji – od danych osobowych po informacje o liczbie posiadanych kredytów i szczegółowe plany dotyczące nowego zobowiązania. Informacje na Twój temat dostają się do Biura Informacji Kredytowej za każdym razem gdy bierzesz kredyt lub zaciągasz pożyczkę, o ile podmiot udzielający pożyczek współpracuje z BIK. Do rejestru przekazywane są następujące dane:

  • dane osobowe,
  • informacje o rodzaju zobowiązania,
  • informacje o poręczonych kredytach,
  • informacje o terminowej spłacie zobowiązania,
  • informacje o posiadanych zaległościach w spłacie zobowiązań.

Jak sprawdzić czy jesteś w BIK za darmo?

Dostęp do swojej historii kredytowej w BIK możesz również otrzymać bez konieczności uiszczania opłat za raport. Dotyczące Ciebie informacje otrzymasz w formie „kopii danych” jednak pod warunkiem, że wnioskujesz o nią nie częściej niż raz na 6 miesięcy.

Niestety czas oczekiwania na darmowy raport z BIK jest zdecydowanie dłuższy, niż jak to jest w płatnej wersji. Jeżeli nie zależy Ci na czasie i zdecydujesz się uzyskanie informacji z BIK bez opłat, możesz zawnioskować o raport na trzy sposoby:

  • osobiście w Centrum Obsługi Klientów Biura Informacji Kredytowej w Warszawie,
  • przesyłając wniosek tradycyjną pocztą,
  • przesyłając wniosek przez swoje konto na Portalu BIK.

Jakie dane uzyskasz z BIK?

Informację taka otrzymasz wiadomością SMS i dzięki temu możesz od razu zadziałać. W przypadku gdy zgubisz swój dowód osobisty, możesz go szybko i łatwo zastrzec za pomocą konta w serwisie BIK, co uniemożliwi ewentualne skorzystanie z Twojego dokumentu przez inną osobę.
Usunięcie danych z BIK
Już przy zawieraniu umowy o kredyt albo w czasie jej trwania możesz zaznaczyć u pożyczkodawcy, że chcesz aby dane na Twój temat zawarte w BIK pozostały w rejestrze także po spłacie zobowiązania. Przez upływem tego terminu, możesz również cofnąć zgodę na widnienie informacji na Twój temat w BIK.

Dlaczego warto mieć konto w systemie BIK?

Dzięki możliwościom, jakie daje rejestracja w systemie BIK możesz kontrolować swoje zadłużenie. Dlatego też warto wiedzieć jak sprawdzić czy jesteś w BIK. Warto również wiedzieć, że rejestr BIK nie jest jedynym rejestrem, który pozwala na kontrolę potencjalnych pożyczkobiorców.

 Chcesz wiedzieć więcej ? Dzwoń do nas!