Zgłoszenie działalności gospodarczej na druku CEIDG-1 jest jednocześnie wnioskiem o rejestrację przedsiębiorcy jako płatnika składek do ZUS. Do tego celu służy druk ZUS ZUA lub ZUS ZZA

firmowe konto bankowe

Dopinając wszystkie formalności, nie można zapomnieć o założeniu firmowego rachunku bankowego. Oczywiście, jednoosobowa działalność gospodarcza to forma działalności, w której nie ma obowiązku zakładania osobnego konta, jednak ze względów formalnych wydaje się to dobrym pomysłem

Pieczątka firmowa

Nie tylko bank wymaga od przedsiębiorcy posiadania pieczęci. Jednakże, nie istnieją wprost żadne regulacje dotyczące nałożenia na przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą obowiązku posiadania pieczęci firmowej. W wielu miejscach urzędnik będzie wymagał pieczęci.

Podsumowując – jednoosobowa działalność gospodarcza opłaca się szczególnie tym osobom, które funkcjonują w branżach niepodlegających wysokiemu ryzyku finansowemu. Na tle innych form prowadzenia działalności jest ona prosta w utworzeniu i stosunkowo tania w utrzymaniu. Jeśli jednak chcesz prowadzić przedsiębiorstwo ze wspólnikiem bądź planujesz zaangażować się w dziedzinę obarczoną dużym prawdopodobieństwem start finansowych, powinieneś wybrać inną formę prawną przedsiębiorstwa, spośród niżej opisanych.