Rozliczenie rocznej składki zdrowotnej

Ministerstwo Rodziny i Polityki społecznej opublikowało projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej. Zapowiedziano tym samym zmianę stawki diety w delegacji za krajowe podróże służbowe oraz stawki ryczałtów za nocleg oraz za dojazd. Sprawdźmy, jak zmieni się rozliczenie delegacji z nowymi stawkami!
Rozliczenie delegacji -nowe stawki

Obecna stawka diety w delegacji za krajowe podróże służbowe obowiązuje od 2013 roku i wynosi 30 zł. Podwyżka stawki delegacji za podróże służbowe ma wynosić 26%. Czyli ma wzrosnąć aż o 8 zł i wynosić 38 zł. Projekt rozporządzenia przewiduje także nowy ryczałt na pokrycie kosztów dojazdu środkami komunikacji miejscowej. Wzrost o 20% spowoduje zmianę z obecnych 6 zł do planowanych 7,60 zł. Oznacza to, że ryczałt za nocleg, który stanowi 150 proc. diety zostanie podwyższony z 45 zł do 57 zł.