Procedury AML w firmie – co musisz wiedzieć na początek

AML, czyli ang. Anti Money-Laudering, to procedury, które mają na celu tworzenie prewencyjnej ochrony wobec zjawiska prania pieniędzy. A trzeba wiedzieć, że jest to zjawisko niebezpieczne w skali globalnej i mikro. Szacuje się, że aż 5% PKB światowego jest wytworzone w wyniku czynów przestępczych. Istota zwalczania procederu prania pieniędzy pochodzących z przestępstwa polega na tym, że pieniądze „wyprane” zazwyczaj są wykorzystywane do rozwoju działalności kryminalnej, stąd ogólnoświatowa walka z tym zjawiskiem.

W Polsce przepisy regulujące omawianą tematykę zawarte są w ustawie z 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i zwalczaniu terroryzmu. W niej znajdują się zatem informacje na temat podmiotów obowiązanych (kto musi przestrzegać ustawy), definicje i obowiązki.

Kto musi wdrożyć AML w organizacji?

Poniższa lista prezentuje tylko przykładowe podmioty obowiązane, takie jak:

 • wszystkie biura rachunkowe (nawet te najmniejsze, obsługujące wyłącznie księgi przychodu i rozchodu),
 • adwokaci i radcowie prawni,
 • notariusze,
 • doradcy podatkowi,
 • biura rachunkowe
 • pośrednicy kredytowo-pożyczkowi,
 • pośrednicy w obrocie nieruchomościami,
 • właściciele komisów oraz salonów samochodowych,
 • pośrednicy ubezpieczeniowi – a jest ich wielu!

Pełny katalog znajdziecie w ustawie.

Jak wdrożyć AML w firmie?

Przede wszystkim należy pamiętać, że podstawowym obowiązkiem jest szkolenie zewnętrze osoby odpowiedzialnej za wdrożenie całej procedury w organizacji. Taką osobę nazywa się MLRO – czyli Money Laundering Reporting Officer – Koordynator. Do jej zadań należy:

 • uzyskanie uprawnień przez odbycie odpowiedniego szkolenia,
 • przygotowanie dokumentacji,
 • przeszkolenie personelu,
 • oraz czuwanie nad przestrzeganiem całej procedury.