W ramach Polskiego Ładu ustawodawca zapowiedział zmiany w zakresie limitu transakcji gotówkowych między firmami ale również konsumentami. Rząd jednak zmienia zdanie i termin, w którym zostanie wprowadzony nowy limit transakcji gotówkowych B2B oraz B2C zostanie odroczony. Sprawdź, kiedy zatem zmiany w tym zakresie zaczną obowiązywać!

Ile wynosi limit transakcji gotówkowych?

Obecnie limit transakcji gotówkowych obowiązuje wyłącznie dla transakcji, których stronami są przedsiębiorcy. Transakcje pomiędzy przedsiębiorcami nie mogą być zatem opłacane gotówką, jeśli łączna suma transakcji jest wyższa niż 15 000 zł.

Warto mieć na uwadzę, że jeśli dana transakcja dokumentowana jest kilkoma fakturami lecz jej łączna wartość przekroczy 15 000 zł, wówczas pierwsza wpłata musi zostać dokonana w formie bezgotówkowej.

Limit transakcji gotówkowych B2B i B2C w ramach Polskiego Ładu

Polski Ład wprowadził nowy limit transakcji gotówkowych B2B i B2C, tak więc zmiany obejmą nie tylko przedsiębiorców ale również transakcje, dla których stroną jest konsument.

Limit transakcji gotówkowych dla przedsiębiorców zostanie obniżony z 15 000 zł do 8 000 zł, natomiast jeśli stroną transakcji będzie konsument limit ten będzie wynosił 20 000 zł.

Nowy limit transakcji gotówkowych B2B i B2C miał wejść w życie od stycznia 2023 roku, niemniej dla tego przepisu wprowadzono vacatio legis co oznacza, że termin wejścia w życie zmian zostanie odroczony.

Nowy limit transakcji gotówkowych B2B i B2C zostanie zatem odroczony do stycznia 2024 roku.