Kiedy przypada termin złożenia zeznania CIT-8 za 2022 rok?

Ustawowy termin złożenia zeznania rocznego dla podatników podatku dochodowego od osób prawnych przypada do 31 marca roku następującego po roku, za który podatnik składa zeznanie.

Ministerstwo Finansów zapowiedziało jednak, że termin ten ulegnie wydłużeniu. Zapowiedzi te potwierdziły się i znany jest już nowy termin na złożenie zeznania rocznego w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych.

21 marca 2023 roku w Dzienniku Ustaw ukazało się Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie przedłużenia terminów wykonania niektórych obowiązków w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, które wskazuje następujące terminy na złożenie zeznania CIT-8.

Termin złożenia zeznania CIT-8 za 2022 rok dla wszystkich podatników, których rok podatkowy zakończył się w okresie od dnia 1 grudnia 2022 roku do dnia 28 lutego 2023 roku został wydłużony do 30 czerwca 2023 roku.

Podatnik do powyżej wskazanego terminie nie tylko jest zobowiązany złożyć zeznanie roczne ale również opłacić wynikający z niego podatek dochodowy.