Przedsiębiorcy mogą podjąć tzw. działalność na próbę, czyli działalność nierejestrowaną, która nie wymaga wpisu w CEIDG. Obecnie trwają prace legislacyjne nad zwiększeniem limitu w ramach działalności nierejestrowanej. Sprawdź, ile będzie wynosić nowy limit działalności nierejestrowanej!

Kto może prowadzić działalność rejestrowaną?

Działalność nierejestrowaną mogą prowadzić podatnicy:

  •     których przychody z działalności w żadnym z miesięcy danego roku nie przekraczają 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia (w 2023 roku miesięczny limit przychodów wynosi w pierwszym półroczu 1745 zł a w drugim półroczu 1800 zł),
  •     którzy w okresie ostatnich 60 miesięcy nie prowadzili działalności gospodarczej.

Ile wynosi limit działalności nierejestrowanej?

Obecnie wykonując czynności w ramach działalności nierejestrowanej limit miesięcznego przychodu nie może przekroczyć 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia, przy czym niewykorzystany limit w danym miesięcy nie przechodzi na kolejny miesiąc.

W 2023 będzie obowiązywać minimalne wynagrodzenie w kwocie:

  •     3490 zł w pierwszym półroczu co stanowi limit działalności nierejestrowanej 1745 zł miesięcznie,
  •     3600 zł w drugim półroczu co stanowi limit działalności nierejestrowanej 1800 zł miesięcznie.

Rząd jednak planuje zmiany w zakresie limitu działalności nierejestrowanej, który zgodnie z zapowiedziami ma być wyższy.

Planowany limit działalności nierejestrowanej ma wynosić 75% minimalnego wynagrodzenia.

Od kiedy będzie obowiązywać nowy limit działalności nierejestrowanej?

Trwają prace legislacyjne nad wprowadzeniem nowego, wyższego limitu działalności nierejestrowanej, zgodnie z którymi termin wejścia zmiany w życie planowany jest od lipca 2023 roku.