PIT-37 jest najczęściej rozliczaną deklaracją podatkową. Deklaracja ta składana jest w przypadku, gdy pracownik etatowy, zleceniobiorca, emeryt bądź rencista rozlicza swoje jedyne źródła przychodów rocznych.

Dla kogo PIT-37?

Deklaracja PIT-37 przeznaczona jest dla tych osób, które w minionym roku podatkowym osiągnęły dochody za pośrednictwem płatnika, którego firma znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Formularz PIT-37 jest deklaracją, która składana jest przez pracowników, zleceniobiorców oraz innych rozliczających się, którzy otrzymują wynagrodzenie rozliczane zgodnie z zasadami ogólnymi i skalą podatkową. Ponadto deklarację PIT-37 wypełniają również podatnicy, którzy uzyskali przychody z praw autorskich lub praw majątkowych, świadczeń z Funduszu Pracy bądź z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pieniężnych, a także należności za pracę przysługujące tymczasowo aresztowanym bądź skazanym oraz należności z tytułu umowy aktywizacyjnej.

Terminy składania deklaracji PIT-37

Deklaracje PIT-37 należy składać do właściwego Urzędu Skarbowego w dniach od 15 lutego do 30 kwietnia roku następnego po roku podatkowym, za który deklaracja jest składana. Należy jednak pamiętać, że jeżeli dzień zakończenia składania deklaracji przypada na dzień wolny od pracy, termin ten automatycznie przechodzi na pierwszy dzień roboczy, który następuje po tej dacie.

Jak rozliczyć PIT-37?

Najpopularniejszym obecnie sposobem jest rozliczenie deklaracji online. Obecnie podatnicy mogą skorzystać z usługi Twój e-PIT, która jest dostępna na udostępnionym przez Ministerstwo Finansów portalu podatki.gov. Takie rozwiązanie sprawia, że podatnik teoretycznie nie musi nic robić, ponieważ formularz podatkowy wypełniony został automatycznie na podstawie zebranych danych, które przesyłane są przez płatników do właściwych Urzędów Skarbowych. Podatnik po zalogowaniu do systemu może odrzucić treść przygotowanej deklaracji i sporządzić ją samodzielnie na portalu.
Dokonać tego może poprzez odpowiednią korektę danych w przygotowanej deklaracji. Należy pamiętać także, że podatnik posiada możliwość wybrania wspólnego rozliczenia z małżonkiem, bądź też wskazania przysługujących mu ulg podatkowych i odliczeń. Równie popularną metodą rozliczenia PIT-37 przez Internet jest skorzystanie z dedykowanego programu online. Jest to bardzo wygodne, ponieważ podatnik może skorzystać z kreatora deklaracji, który dokonuje za niego obliczeń.

ROCZNY PIT 37