Faktura zaliczkowa ma za zadanie potwierdzenie wpłacenia zaliczki przed dostarczeniem towaru lub wykonaniem usługi. Fakturę zaliczkową możesz również wystawić przed otrzymaniem zaliczki, ale nie wcześniej niż 30 dni przed jej otrzymaniem.

Faktury zaliczkowej nie możesz wystawić w przypadku:

  • wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów,
  • usług telekomunikacyjnych i radiokomunikacyjnych,
  • najmu, dzierżawy, leasingu albo usług o podobnym charakterze,
  • ochrony osób oraz mienia,
  • stałej obsługi prawnej i biurowej

Podsumowaniem dokonanej transakcji, przed realizacją której kontrahent wpłacił zaliczkę, jest faktura końcowa. Wówczas ostateczną sumę, która wynika z umowy pomniejsza się o zaliczki, a kwotę podatku o sumę podatku wskazaną na fakturach zaliczkowych.

  • Na fakturze końcowej musisz umieścić:
  • pozostałą kwotę do zapłaty,
  • wykaz wcześniej sporządzonych faktur zaliczkowych wraz z poszczególnymi kwotami zaliczek, ich numerami oraz datami sporządzenia.

 

FAKTURA ZALICZKOWA