Faktura eksportowa dotyczy przypadku sprzedaży towarów poza kraje Unii Europejskiej. Charakteryzuje się stawką VAT 0%, jednak aby ją zastosować muszą zostać spełnione następujące warunki:

  • sprzedawca jest polskim podatnikiem VAT,
  • towar zostaje fizycznie wywieziony z terytorium Polski,
  • dostawa ta jest zgłaszana do odprawy celnej.

Faktura eksportowa zawiera takie same elementy, jak zwykła faktura. Jedynym elementem dodatkowym jest informacja wymagana przez urząd celny do odprawy. Należy również sprawdzić, czy opis towaru na fakturze jest tożsamy z opisem na zgłoszeniu celnym. Jeśli masz problem pomoże Ci DGC Biuro Rachunkowe Łódź.

Ponadto warto wiedzieć, że:

  • faktury eksportowe, jako wystawiane dla kontrahentów zagranicznych, mogą być wystawione z opisami w języku innym niż polski (np: dokument ten możemy zatytułować: Invoice lub Rechnung),
  • faktury eksportowe mogą być wystawiane w złotówkach lub w walucie, ponieważ faktura ta nie zawiera kwoty VAT, nie trzeba pokazywać na niej przeliczenia na PLN;
  • faktury eksportowe nie muszą zawierać żadnych szczególnych opisów wskazujących, że jest to faktura eksportowa;
  • opis towaru na fakturze powinien być tożsamy z opisem towaru na zgłoszeniu celnym;
  • na fakturze powinniśmy podać informacje, wymagane przez urząd celny do odprawy;
  • jeżeli towar nie trafia bezpośrednio pod adres siedziby nabywcy, lecz pod inny adres lub do innej firmy, warto (lecz nie jest to wymagane) umieścić informację o danych odbiorcy na tej fakturze.

Chcesz wiedzieć więcej?

JAK POPRAWNIE FAKTUROWAĆ EXPORT