Skrót REGON to akronim od: Rejestr Gospodarki Narodowej. Rejestr REGON do którego wpisywane są wszystkie przedsiębiorstwa to Krajowy Rejestr Urzędowych Podmiotów Gospodarki Narodowej. Właśnie z tego powodu Krajowy Rejestr Urzędowych Podmiotów Gospodarczych uważany jest za jedno z najlepszych źródeł informacji używanych do badań statystycznych.

Czym jest numer REGON?

REGON to numer, pod którym dany podmiot widnieje w rejestrze. Początkowo składał się on z 7. cyfr, jednak z czasem został rozszerzony do 9. W celu ujednolicenia oznaczeń starym numerom regon dopisano na początku dwa zera.

Wpisowi do rejestru REGON podlegają:

  • osoby prawne
  • osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
  • jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej
  • jednostki lokalne wyżej wymienionych podmiotów (np. filie lub oddziały)

Do czego służy numeru REGON ?

Obecnie numer REGON nie jest już tak istotny, jak jeszcze kilkanaście lat temu. Nie ma również obowiązku umieszczania numeru REGON na pieczątkach firmowych. Numeru REGON jest jednak wymagany np. Dzięki numerowi REGON można ustalić w bazie i wyszukiwarce REGON między innymi takie informacje, jak nazwa firmy, imię, nazwisko i PESEL właściciela, numer NIP, rodzaj działalności, adres siedziby firmy, forma prawa przedsiębiorstwa, przewidywana liczba zatrudnionych, datę powstania i ewentualnego zawieszenia lub zakończenia działalności, jednak ma to charakter jedynie informacyjny.

W jakim celu nadawany jest numer REGON?

Wiele osób zastanawia się, po co REGON jest w ogóle nadawany przedsiębiorstwom i dlaczego GUS zbiera informacje o podmiotach gospodarczych. Prowadzony przez niego rejestr służy przede wszystkim celom statystycznym – jest to bowiem zbiór danych na temat wszystkich podmiotów gospodarki narodowej naszego kraju, który można analizować pod kątem np. lokalizacji, form prawnych, czy wielkości. Przydaje się to do analizy funkcjonowania całej gospodarki kraju.

Jak sprawdzić swój numer REGON?

Numer REGON można sprawdzić w wyszukiwarce REGON na stronie wyszukiwarkaregon.stat.gov.pl. Jeśli działalność gospodarcza została zarejestrowana na podstawie wpisu do CEIDG, nr REGON można też sprawdzić w wyszukiwarce CEIDG.

REGON