Obecnie usługi CEIDG oraz konto przedsiębiorcy zostały przeniesione do serwisu biznes.gov.pl. Umożliwia on założenie firmy, aktualizację danych, jak również zamknięcie czy zawieszenie działalności.

Co to jest CEiDG?
Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej to system elektroniczny, który gromadzi dane o wszystkich przedsiębiorcach prowadzących działalność w formie jednoosobowej działalności gospodarczej lub spółki cywilnej. Zgodnie z art. 3 ustawy o CEIDG i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy, ewidencję w systemie teleinformatycznym prowadzi minister właściwy do spraw gospodarki. W związku z tym wszystkie dane z CEIDG lub do CEIDG przekazywane są w formie elektronicznej.