Wniosek o wpis do ewidencji jest jednocześnie zgłoszeniem identyfikacyjnym do urzędu skarbowego osoby fizycznej prowadzącej samodzielnie działalność gospodarczą, oświadczeniem o wyborze formy opodatkowania podatkiem dochodowym, wnioskiem o wpis do Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej i zgłoszeniem płatnika składek do ZUS-u lub KRUS-u.

Ewidencja działalności gospodarczej – gdzie wypełnić wniosek?
Co więcej, z takiego udogodnienia mogą także skorzystać przedsiębiorcy z już otwartą działalnością, którzy chcą wprowadzić zmiany, zawiesić, wznowić lub zlikwidować firmę – dane w serwisie zostały przeniesione z dotychczasowej platformy CEIDG. Rejestracja w serwisie możliwa jest za pośrednictwem Profilu Zaufanego, e-dowodu lub adresu e-mail, przy czym przy logowaniu przedsiębiorca może uwierzytelnić dane wyłącznie przy użyciu Profilu Zaufanego bądź e-dowodu. Przedsiębiorca ma również możliwość logowania się za pośrednictwem podanego adresu e-mail oraz hasła, jeśli rejestracja w serwisie nastąpiła z wykorzystaniem Profilu Zaufanego lub e-dowodu.