Jak często trzeba składać dokumenty rozliczeniowe?

 1. Powinieneś do 20. dnia następnego miesiąca dostarczyć do ZUS dokumenty rozliczeniowe za nianię (za miniony miesiąc).
 2. Jeżeli pensja niani nie przekracza połowy minimalnego wynagrodzenia, dokumenty składasz tylko raz. Chyba że zatrudniłeś nianię w trakcie miesiąca, wtedy składasz dokumenty jeszcze za kolejny, pełny miesiąc.
 3. Ponownie złóż dokumenty:
 • gdy zmieni się pensja niani (do wysokości połowy minimalnego wynagrodzenia),
 • gdy niania pobierała za dany miesiąc np. zasiłek chorobowy.
 1. Gdy pensja opiekunki jest wyższa niż połowa minimalnego wynagrodzenia dokumenty rozliczeniowe składaj do ZUS co miesiąc.

Gdzie składać dokumenty?

 • w każdej naszej placówce,
 • wysłać pocztą,
 • przez Platformę Usług Elektronicznych za pośrednictwem programu ePłatnik.

Kiedy budżet państwa przestanie finansować składki za nianię?

 1. Z chwilą wygaśnięcia lub rozwiązania umowy, np. z końcem roku szkolnego, w którym Twoje dziecko skończyło 3 lata.
 2. Po 3 miesiącach od dnia, w którym:
 • stracisz pracę,
 • przestaniesz prowadzić działalność gospodarczą lub ją zawiesisz,
 • będziesz na urlopie bezpłatnym.

 

Co należy zrobić po zakończeniu umowy z nianią?

Złóż do ZUS:

 • druk ZUS ZWUA – wyrejestrowanie niani z ubezpieczeń – jako datę wyrejestrowania wpisz dzień, od którego niania nie podlega ubezpieczeniom;
 • druk ZUS ZWPA – jeżeli płaciłeś składki tylko za nianię (czyli gdy przestajesz być płatnikiem składek)

w ciągu 7 dni od dnia, w którym budżet państwa przestanie płacić składki za nianię.