W 2023 roku w przypadku odbiorców z grup G oraz C1 opłata mocowa będzie to stawka miesięczna, zależna od rocznego zużycia energii elektrycznej, płatna za punkt poboru energii. Zgodnie z danymi URE stawki opłaty wyniosą:

  • poniżej 500 kWh – 2,38 zł (2,37 zł),
  • od 500 kWh do 1200 kWh – 5,72 zł (5,68 zł),
  • od 1200 kWh do 2800 kWh – 9,54 zł (9,46 zł),
  • powyżej 2800 kWh – 13,35 zł (13,25 zł).

Dla pozostałych grup odbiorców stawka opłaty w przyszłym roku uzależniona będzie od ilości energii elektrycznej pobranej z sieci w wybranych godzinach w ciągu doby (w dni robocze od 7:00 do 21:59) i wyniesie 0,1024 zł/kWh (w stosunku do 0,1026 zł/kWh w 2022 roku).