Ustawodawca zdecydował się nie tylko na podwyżkę podatków i opłat. Od nowego roku zajdzie wiele zmian w CIT. Od stycznia m.in.  zostaną uchylone przepisy o ukrytej dywidendzie. Zawieszony zostanie do końca 2023 r. podatek minimalny i zmieni się jego konstrukcja. Ponadto zmianie ulegną przepisy dotyczące Polskiej Spółki Holdingowej czy estońskiego CIT. Zmiany dotkną również zagadnienia związane z cenami transferowymi czy podatkiem od źródła.

Chcesz być na bieżąco? Pracuj z najlepszymi!