Składka zdrowotna przedsiębiorców w 2023 r. jest zależna od formy opodatkowania osoby prowadzącej pozarolniczą działalność. Poniżej przedstawiamy wysokość składki zdrowotnej w zależności od formy opodatkowania od 2023 roku:

  • Składka zdrowotna 2023(zasady ogólne)

Tabela przedstawiająca wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne u przedsiębiorców opodatkowanych według zasad ogólnych 1 stycznia 2023 roku Minimalne wynagrodzenie w 2023 roku wynosi 3 490 zł brutto x 9%

Składka zdrowotna 2023 „zasady ogólne”
Wysokość miesięcznego dochodu Wysokość składki zdrowotnej 2023
3 490zł 314,10zł
5 000 zł 450zł
7 000 zł 640zł
8 000 zł 720zł
10 000 zł 900zł
12 000 zł 1 080zł
13 000 zł 1 170zł
15 000 zł 1 350zł
20 000 zł 1 800 zł
30 000 zł 2 700 zł
 

 

  • Składka zdrowotna 2023 (ryczałt ewidencjonowany)

Tabela przedstawiająca wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne u przedsiębiorców opodatkowanych ryczałtu ewidencjonowanego od 2023 roku przy założeniu, że kwota prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w 2023 roku wynosi 6965,94 zł:

Składka zdrowotna 2023 „ryczałt ewidencjonowany”
Przychód rocznie Wysokość składki zdrowotnej 2023
Do 60 000 zł 376,16 zł – 9% od kwoty 60% przeciętnego wynagrodzenia
Od 60 000 zł do 300 000 zł 626,93 zł – 9% od kwoty 100% przeciętnego wynagrodzenia
Powyżej 300 000 zł 1128,48 zł – 9% od kwoty 180% przeciętnego wynagrodzenia
 
  • Składka zdrowotna 2023 podatek liniowy

Tabela przedstawiająca wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne u przedsiębiorców opodatkowanych podatkiem liniowym od 2023 roku (Składka zdrowotna w 2023 dla podatku liniowego wynosi 4,9% dochodu firmy po przekroczeniu 6 410,11 zł dochodu, poniżej jest liczona jako 9% minimalnego wynagrodzenia):

Składka zdrowotna 2023 „podatek liniowy”
Dochód miesięcznie Wysokość składki zdrowotnej 2023
do 6612 314,10 zł
8 000 zł 392,00zł
10 000 zł 490zł
12 000 zł 588zł
13 000 zł 637zł
15 000 zł 735zł
20 000 zł 980zł
30 000 zł 1 470zł
 
  • Składka zdrowotna 2023 (karta podatkowa)

Tabela przedstawiająca wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne u przedsiębiorców opodatkowanych kartą podatkową w 2023 roku:

Składka zdrowotna 2023 „karta podatkowa”
Minimalne wynagrodzenie Wysokość składki zdrowotnej 2023
3 490 zł 314,10 zł