Faktura uproszczona

Tego rodzaju fakturę możesz zastosować, gdy całkowita kwota należności nie przekracza 450 zł lub 100 euro. Jednak poza ograniczeniem kwotowym, istnieją również ograniczenia przedmiotowe – możesz więc wystawić fakturę uproszczoną wtedy, gdy dana sprzedaż może być udokumentowana fakturą tego typu. Szczególnym rodzajem faktury uproszczonej jest paragon, pod warunkiem, że umieścisz na nim numer NIP kupującego.

Faktura uproszczona zawiera analogiczne dane, jak zwykła faktura, ale w mniejszej ilości. Nie musisz na niej umieszczać:

  • danych nabywcy – wystarczy wpisać jego NIP,
  • szczegółowego zestawienia stawek i wartości VAT – ale pod warunkiem, że d się określić lub wyliczyć kwotę podatku dla poszczególnych stawek.

Faktura Metoda Kasowa

Fakturę Metoda Kasowa wystawiają przede wszystkim mali podatnicy. Mogą oni wybrać metodę kasową rozliczania VAT, która polega na kwartalnym przesyłaniu deklaracji do urzędu. Faktura małego podatnika zawiera te same dane, co zwykła faktura, ale dodatkowo musi być oznaczona nazwą «metoda kasowa».

Faktura OO – odwrotne obciążenie

Procedura odwrotnego obciążenia wiąże się z przerzuceniem obowiązku rozliczenia podatku VAT ze sprzedawcy na nabywcę towaru lub usługi. Aby dany produkt mógł być zakwalifikowany do stawki OO, na fakturze umieszcza się symbol PKWiU, który identyfikuje przedmiot transakcji. Nie musisz natomiast wskazywać poszczególnych stawek, kwot podatków oraz zestawień kwot netto dla poszczególnych stawek VAT.

Faktura VAT marża

Fakturę VAT marża mogą wystawiać wyłącznie podatnicy, którzy nie są zwolnieniu z podatku VAT i realizują czynności wymienione w art. Podstawą naliczenia podatku w tych przypadkach jest marża, czyli różnica między całkowitą wartością sprzedaży a ceną nabycia – pomniejszoną o VAT.

Musisz natomiast umieścić na niej odpowiedni dopisek – w zależności od rodzaju działalności:

  • procedura marży dla biur podróży
  • procedura marży – towary używane
  • procedura marży – dzieła sztuki
  • procedura marży – przedmioty kolekcjonerskie i antyki

Faktura pro forma

Kontrahent godząc się na warunki określone w fakturze pro-forma akceptuje warunki proponowanej umowy i skutkuje jej zawarciem.

Faktura pro-forma powinna zawierać wszystkie dane, jakie znajdują się w standardowej umowie. Należą do nich przede wszystkim następujące informacje:

  • oznaczenie stron,
  • przedmiot sprzedaży,
  • termin płatności.

RÓŻNE RODZAJE