Od stycznia 2023 r. zmienią się stawki karty podatkowej. W Monitorze Polskim z dnia 29 listopada 2022 r. pod poz. 1127 zostało opublikowane obwieszczenie Ministra Finansów w sprawie stawek karty podatkowej i kwoty, do której można wykonywać świadczenia przy prowadzeniu niektórych usług, z wyjątkiem świadczeń dla ludności, oraz kwartalnych stawek ryczałtu od przychodów proboszczów i wikariuszy, obowiązujących w 2023 r. Większy podatek zapłacą choćby księża. Wysokość podatku dochodowego, który muszą opłacać proboszczowie i wikariusze, zależy od liczby mieszkańców parafii. Najniższa stawka podatku dla proboszczów od stycznia wzrośnie o 120 zł, a najwyższa – 443 zł.

Czy będzie to dla Ciebie korzystne?