Czy każdą działalność gospodarczą możesz łatwo zarejestować?
W niektórych dziedzinach biznesu trzeba uzyskać od państwa stosowną licencję, koncesję lub wpis do specjalnego rejestru działalności regulowanej. Informacje na temat tego, jakie rodzaje działalności gospodarczej wymagają zgody państwa znajdziesz m.in. na stronie Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Pierwszoplanową kwestią, którą powinieneś rozważyć jest przedmiot działalności Twojej przyszłej firmy.

Niezależnie od tego, w jakiej formie prawnej chcesz prowadzić swój biznes, musisz określić rodzaj wykonywanej przez siebie działalności zgodnie z obowiązującym systemem kodów PKD. PKD, czyli Polska Klasyfikacja Działalności Gospodarczej to zbiór rodzajów działalności społeczno-gospodarczej, które występują w gospodarce narodowej.

Kiedy warto założyć działalność gospodarczą?
Osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą każdego miesiąca same opłacają składki ZUS na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i fundusz pracy do ZUS. Nie każdy jest świadom, że długość tego obniżenia zależy od dnia rozpoczęcia biznesu. Prawo do mniejszych składek ZUS posiada się przez pierwsze pełne 24 miesiące prowadzenia działalności. W związku z tym, jeżeli rozpoczniemy działalność innego dnia miesiąca, niż pierwszy, okres 24 miesięcy będzie liczony dopiero od kolejnego miesiąca.

Koszty założenia firmy zależą od wielu czynników. Przepisy prawa określają dokładnie maksymalne wynagrodzenie, które przysługuje notariuszowi za dokonanie czynności notarialnych, jednak każdy notariusz ustala własne stawki, które mogą być niższe niż to dopuszczalne maksymalne wynagrodzenia. Firmy, które dokonują transakcji z innymi przedsiębiorcami na kwoty większe niż 15 000 euro muszą obowiązkowo prowadzić firmowy rachunek bankowy. Oczywiście, jest to związane z kosztami, które zależą od tego, jaki bank wybierzesz.
Pozostałe koszty założenia działalności gospodarczej mogą być związane z uzyskaniem jakichś konkretnych pozwoleń lub licencji. Kolejna grupa wydatków na założenie firmy zależy od rodzaju prowadzonej działalności. Są też takie rodzaje działalności, na które trzeba ponieść bardzo duże nakłady początkowe na zakup niezbędnych maszyn i materiałów.

Jak założyć jednoosobową działalność gospodarczą