Sposób przekazywania dokumentów

Jako płatnik składek możesz składać do nas dokumenty ubezpieczeniowe w formie papierowej lub elektronicznie. Zależy to od tego, za ile osób rozliczasz składki.

Jeśli rozliczasz składki za 5 lub mniej osób, możesz nam przekazywać dokumenty ubezpieczeniowe w formie papierowej.

Jeśli rozliczasz składki za więcej niż 5 osób, masz obowiązek przekazywać nam dokumenty ubezpieczeniowe elektronicznie.

 

Jako płatnik składek możesz składać do nas dokumenty ubezpieczeniowe w formie papierowej lub elektronicznie. Zależy to od tego, za ile osób rozliczasz składki.

Jeśli rozliczasz składki za 5 lub mniej osób, możesz nam przekazywać dokumenty ubezpieczeniowe w formie papierowej.

Jeśli rozliczasz składki za więcej niż 5 osób – masz obowiązek przekazywać nam dokumenty ubezpieczeniowe elektronicznie. W uzasadnionym przypadku – za zgodą dyrektora oddziału ZUS (właściwego według siedziby płatnika składek) – możesz je nam wysyłać:

  • w formie papierowej albo
  • na informatycznych nośnikach danych (np. płyta CD) z aktualnej wersji programu Płatnik lub innego oprogramowania interfejsowego – zgodność takiego oprogramowania z naszymi wymaganiami musi być potwierdzona w sposób określony w art. 21 i 22 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne

Dokumenty w formie papierowej składasz bezpośrednio w placówce ZUS lub przesyłasz pocztą.

Rozliczasz składki za więcej niż 5 osób? Masz wtedy obowiązek przekazywać nam dokumenty ubezpieczeniowe elektronicznie. Umożliwi Ci to program Płatnik lub inne oprogramowanie, które spełnia warunki określone przez ZUS.

Program Płatnik

Jako płatnik składek, możesz skorzystać z bezpłatnego programu Płatnik – do sporządzania dokumentów ubezpieczeniowych i wymiany informacji z ZUS. Możesz z niego skorzystać bez względu na to, ile osób zatrudniasz.

Za pomocą programu Płatnik:

  • utworzysz dokumenty ubezpieczeniowe,
  • zaimportujesz dane z systemu kadrowo-płacowego,
  • zweryfikujesz zestaw dokumentów przed ich wysłaniem do nas,
  • będziesz mieć dostęp online do danych zgromadzonych na Twoim koncie płatnika i do danych osób, które zatrudniasz,
  • prześlesz nam dokumenty ubezpieczeniowe,
  • automatycznie utworzysz informacje miesięczne i roczne dla ubezpieczonych,
  • zweryfikujesz i uspójnisz swoje dane z bazą ZUS.