Jak zostać podatnikiem VAT-UE?

Kiedy:

*jesteś zarejestrowany jako podatnik VAT czynny i zamierzasz rozpocząć dokonywanie wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów (WDT) lub wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (WNT)1;
*nie jesteś zarejestrowany jako podatnik VAT czynny (korzystasz ze zwolnienia podmiotowego z uwagi na to, że wartość Twojej sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 200 tys. zł) i:
-całkowita wartość WNT na terytorium Polski przekroczyła w trakcie roku podatkowego kwotę 50 tys. zł albo,
-mimo nieprzekroczenia ww. kwoty 50 tys. zł zamierzasz wybrać opodatkowanie WNT2;
*dokonujesz importu usług (nabywasz z zagranicy usługi, których miejscem opodatkowania jest Polska)
*świadczysz usługi inne niż zwolnione od podatku od wartości dodanej lub opodatkowane stawką 0%, których miejscem opodatkowania jest państwo członkowskie inne niż Polska, dla których zobowiązanym do zapłaty podatku od wartości dodanej jest usługobiorca

Zarejestruj się jako podatnik VAT-UE! Z nami to takie proste!!

Rejestracja VAT-UE?

Jeżeli nie zarejestrowałeś się jeszcze jako podatnik czynny lub zwolniony VAT, wówczas rejestracji do VAT-UE dokonasz na tym samym druku co rejestracji do VAT (VAT-R), a jeżeli zarejestrowałeś się już jako podatnik czynny lub zwolniony VAT, musisz jedynie złożyć aktualizację rejestracji na formularzu VAT-R.

Zgłoszenie możesz złożyć:

-elektronicznie przez system e-Deklaracje;
-elektronicznie jako załącznik do wniosku o wpis działalności do CEIDG lub wniosku o zmianę wpisu w CEIDG;
-osobiście;
-wysłać pocztą,

Koniecznie zrób to zanim zaczniesz świadczyć usługi albo zanim dokonasz pierwszej wewnątrzwspólnotowej transakcji!

Gdzie złożyć zgłoszenie?

Zgłoszenie złóż do właściwego naczelnika urzędu skarbowego!

Jeżeli jesteś podatnikiem zwolnionym z VAT, Twoja rejestracja do VAT-UE nie wpłynie na utratę tego zwolnienia.

Składanie informacji vat-ue?

Będąc zarejestrowanym podatnikiem VAT-UE, będziesz musiał składać informację podsumowującą VAT-UE w trybie miesięcznym.

Deklarację złóż elektronicznie w urzędzie do 25. dnia następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu dokonania transakcji lub w którym dokonałeś przemieszczenia towarów lub zmiany w zakresie procedury magazynu typu call-off stock.

Nie masz obowiązku składania zerowej informacji podsumowującej!!