CSR czyli Społeczna odpowiedzialność biznesu to strategia zarządzania, zgodnie z którą przedsiębiorstwa w swoich działaniach dobrowolnie uwzględniają interesy społeczne, aspekty środowiskowe, czy relacje z różnymi grupami interesariuszy, w szczególności z pracownikami.

CSR jest skierowane do przedsiębiorców!

  • podatników PIT prowadzących działalność gospodarczą opodatkowaną na ogólnych zasadach według skali podatkowej lub podatkiem liniowym,
  • podatników CIT uzyskujących przychody inne niż przychody z zysków kapitałowych.

Z preferencyjnego rozwiązania będą mogły zatem skorzystać różne grupy firm np. osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą czy też spółki osobowe.

Ulga polega na odliczeniu od podstawy obliczenia podatku 50% kosztów uzyskania przychodów poniesionych na działalność: sportową, kulturalną w rozumieniu ustawy z dnia 25 października 1991 r.

W praktyce ulga pozwoli podatnikowi rozliczyć w podatku dochodowym 150% poniesionych kosztów

100% jako koszt uzyskania przychodów, 50% jako odliczenie w ramach ulgi.