W rozliczeniach z kontrahentami musisz zastosować mechanizm podzielonej płatności, czyli MPP, jeśli spełniasz łącznie trzy warunki:

-należność ogółem, która wynika z faktury (wartość brutto całej faktury), przekracza 15 tys. zł

-choćby jedna pozycja na fakturze dotyczy towarów lub usług wrażliwych

-sprzedawca i nabywca są podatnikami VAT.

Jeśli jesteś nabywcą i otrzymasz fakturę VAT z adnotacją „mechanizm podzielonej płatności”, zapłać wynikającą z niej należność w MPP. Po dokonaniu przelewu w MPP, podatek VAT z faktury trafi na konto VAT sprzedawcy.

W komunikacie przelewu nabywca wskazujesz:

-kwotę podatku VAT

-kwotę sprzedaży brutto

-numer faktury, w związku z którą dokonywana jest płatność

-NIP dostawcy.

Kiedy split payment jest obowiązkowy?
Obowiązek z korzystania z MPP występuje w momencie gdy sprzedający sprzedaje towary lub usługi, które są wymienione w załączniku nr 15 do ustawy o podatku i towarów usług. Dodatkowo jeśli na fakturze jakikolwiek produkt lub usługa wrażliwa przewyższa kwotę 15 tysięcy brutto, podatnik jest zobowiązany do podzielonej płatności tylko za ten jeden produkt, lub usługę. Pod warunkiem, że na dzień dokonania dostawy sprzedawcą był podmiot prywatny.