• ten rodzaj spółki jest najpopularniejszą spółką kapitałową, którą może utworzyć jedna lub kilka osób;
  • reguluje ją Kodeks spółek handlowych;
  • ma osobowość prawną;
  • za zobowiązania finansowe spółki nie odpowiadają jej wspólnicy prywatnym majątkiem;
  • poprzez spisanie umowy spółki w formie aktu notarialnego zawiązuje się spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji, która w chwili wpisu do KRS przekształca się w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością;
  • kapitał zakładowy spółki w momencie założenia wynosi minimum 5 000 zł;
  • nazwa spółki może być dowolna, powinna jednak zawierać dodatkowe oznaczenie „spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” (dopuszczalne jest używanie w obrocie skrótu sp. z o.o.);
  • obowiązkowe jest prowadzić pełną księgowość;
  • spółkę reprezentuje zarząd lub pełnomocnik powołany jednomyślnie przez wspólników;
  • możliwe jest powołanie jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, która jest alternatywną formą dla jednoosobowej działalności gospodarczej, szczególnie wskazaną, jeśli ta działalność prowadzona jest w dużej skali;
  • z racji dużego obciążenia prawnego i finansowego, przeznaczona jest głównie dla dużych i średnich przedsiębiorstw;