Podstawą do założenia i funkcjonowania spółki jest podpisanie umowy spółki z o.o. lub aktu założycielskiego w przypadku jednoosobowej spółki z o.o. Co ważne, umowa lub akt muszą zostać sporządzone w formie aktu notarialnego.

Umowa spółki lub akt założycielski powinny zawierać co najmniej:

  • firmę (nazwę) i siedzibę spółki,
  • przedmiot działalności spółki,
  • wysokość kapitału zakładowego,
  • informację, czy wspólnik może posiadać więcej niż jeden udział,
  • liczbę i wartość nominalną udziałów należących do każdego wspólnika,
  • czas trwania spółki, jeśli jest oznaczony

Koszty założenia spółki z o.o.

Niestety, chcąc założyć spółkę z o.o., musisz ponieść wydatki. Po pierwsze, będziesz musiał zapłacić prawnikowi za przygotowanie umowy spółki lub jej aktu założycielskiego. Następnie trzeba udać się do notariusza i zapłacić za podpisanie umowy w formie aktu notarialnego oraz podatek od czynności cywilnoprawnych. Opłaty notarialne będą zależały od tego, jak długa jest umowa spółki czy akt założycielski, ponieważ będzie trzeba zrobić od nich kilka odpisów poświadczonych notarialnie. Kolejną opłatą jest wpis spółki do sądu. Jeżeli w swojej działalności gospodarczej będziesz zajmował się obrotem towarami lub usługami, musisz dokonać zgłoszenia jako czynny podatnik VAT.