Jakie zeznanie złożyć?

Jeśli prowadziłeś w roku kalendarzowym działalność gospodarczą opodatkowaną jednolitą 19% stawką podatku tzw. podatkiem liniowym składasz zeznanie roczne PIT-36L wraz z odpowiednimi załącznikami.

Wykaz załączników do tego zeznania zawarty jest na końcu zeznania.

Co to jest zerowy pit-36L?

Jeśli prowadziłeś działalność gospodarczą opodatkowaną jednolitą 19% stawką podatku tzw. podatkiem liniowym nie przysługuje Ci prawo do wspólnego rozliczenia z małżonkiem chyba, że spełniasz warunki do wspólnego rozliczenia i złożyłeś tzw. „zerowy” PIT-36L co oznacza, że:

  • przez cały rok podatkowy nie osiągnąłeś przychodów z prowadzonej działalności, ani
  • nie poniosłeś kosztów uzyskania przychodów, ani
  • nie byłeś zobowiązany lub nie korzystałeś z uprawnienia do zwiększania lub pomniejszenia podstawy opodatkowania albo przychodów, ani
  • nie byłeś zobowiązany albo nie korzystałeś z uprawnienia do dokonywania innych doliczeń lub odliczeń.

Jak i gdzie złożyć zeznanie?

Zeznanie możesz złożyć w formie:

  • papierowej,
  • elektronicznej.

Papierowo

Zeznanie w formie papierowej możesz złożyć w urzędzie skarbowym.

Możesz też przesłać je pocztą – najlepiej za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

Zwróć uwagę, aby zeznanie zostało nadane:

  • w placówce pocztowej,
  • w urzędzie skarbowym.

Elektronicznie

Zeznanie w formie elektronicznej złożysz:

  • przez e-deklraracje.

Zeznanie składasz w terminie od 15 lutego do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym.

Uwaga: Jeżeli złożysz zeznanie przed wyznaczonym terminem uznamy, że będzie ono złożone 15 lutego.