Za sprawą tzw. Polskiego Ładu 2.0 z dniem 1 lipca 2022 r. wejdzie w życie szereg zmian stanowiących uzupełnienie lub modyfikację do zasad wprowadzonych przez pierwotną wersję Polskiego Ładu, m.in. likwidacja tzw. ulgi dla klasy średniej, wprowadzenie możliwości częściowego odliczenia składki zdrowotnej, przywrócenie możliwości wspólnego rozliczenia z dzieckiem dla samotnych rodziców oraz uchylenie przepisów dotyczących abolicji podatkowej. Ponadto Polski Ład 2.0 zmniejsza podstawową stawkę podatku do 12% oraz uchyla mechanizm odraczania zaliczek wprowadzony już w trakcie roku Rozporządzeniem.