Kluczową zmianą w podatkach w nowym roku będą zasady rozliczania przychodów z najmu prywatnego. Od stycznia będzie można te przychody rozliczać wyłącznie w formie ryczałtu.  Osoby, które dotąd rozliczały najem na zasadach ogólnych i odliczały koszty np. remontów stracą swoje uprawnienia. Od stycznia 2023 r. podatnicy uzyskujący przychody z najmu prywatnego będą zobligowani do zapłaty ryczałtu.