Jakie obowiązują stawki akcyzowe?

Unia Europejska (UE) wymaga, aby państwa członkowskie – w zakresie struktury i stawek podatku akcyzowego dla wyrobów akcyzowych – stosowały minimalny poziom wysokości podatku dla poszczególnych wyrobów[1]. Państwa członkowskie mogą jednak zawsze ustalić i stosować w oparciu o własną politykę fiskalną wyższe stawki akcyzy. Powoduje to, że w UE występuje duże zróżnicowanie wysokości obciążeń fiskalnych dla poszczególnych wyrobów akcyzowych. Dodatkowo – w celu wypełnienia kryterium minimalnego poziomu opodatkowania – Polska podobnie jak inne państwa członkowskie, które nie przyjęły wspólnej waluty, ma obowiązek corocznego przeglądu poziomu opodatkowania wyrobów akcyzowych w zależności od obowiązującego na dany rok kursu euro w stosunku do waluty krajowej i ewentualnej korekty stawek akcyzy.

Stawki akcyzy dla wyrobów akcyzowych oraz samochodów osobowych są określone również w polskich przepisach.
Stawki akcyzy są wyrażane w:

-kwocie na jednostkę wyrobu,
-procencie podstawy opodatkowania,
-procencie maksymalnej ceny detalicznej,
-kwocie na jednostkę wyrobu i procencie maksymalnej ceny detalicznej.

Od 1 stycznia 2024 r. stawki akcyzy na niektóre wyroby akcyzowe i samochody osobowe wynoszą w przypadku:

-benzyny silnikowej – 1.529,00 zł/1.000 l,
-oleju napędowego – 1.160,00 zł/1.000 l,
-gazów skroplonych do napędu silników spalinowych (np. LPG) – 659,00 zł/1.000 kg,
-biokomponentów stanowiących samoistne paliwa – 1.160,00 zł/1.000 l,
-energii elektrycznej – 5,00 zł/MWh,
-alkoholu etylowego – 7.610,00 zł/hl 100% vol.,
-piwa – 10,40 zł od 1 hektolitra za każdy stopień Plato gotowego wyrobu,
-wina – 211,00 zł/hl gotowego wyrobu,
-papierosów – 276,00 zł za każde 1.000 sztuk i 32,05% maksymalnej ceny detalicznej.
Chcesz wiedzieć więcej? Zapraszamy na konsultacje!!