Z czego składa się nowy JPK?
Likwidując deklaracje VAT oraz strukturę pliku JPK_VAT, Ministerstwo Finansów nie pozbawiło urzędów dostępu do danych o transakcjach zawieranych przez przedsiębiorców.
W przypadku JPK_V7M plik zawiera co miesiąc część deklaracyjną i ewidencyjną. Natomiast JPK_V7K za dwa pierwsze miesiące składa się wyłącznie z części ewidencyjnej, a z kolei plik składany za ostatni miesiąc kwartału posiada już oba elementy, czyli zarówno część ewidencyjną, jak i deklaracyjną.

Nie wiesz jeszcze czym jest jpk7?  Sprawdź nasz poprzedni wpis !