Co się zmienia dla podatnika od stycznia 2023?

Pracujesz na etacie? Chcesz wiedzieć co się zmienia? Śledź naszą aktywność!

Od 2023 r. możesz z większą swobodą dysponować kwotą wolną od podatku w trakcie roku.

Przy czym nowością jest możliwość:

  • upoważnienia „rodzajowo” wszystkich płatników do stosowania kwoty wolnej od podatku, w tym np. zleceniodawców, oraz
  • podziału 1/12 kwoty zmniejszającej podatek (300 zł) w danym miesiącu aż na trzech płatników.

Podatnik może zdecydować o sposobie, w jakim możesz złożyć oświadczenie o stosowaniu kwoty zmniejszającej podatek. Oświadczenie może być złożone na piśmie albo w inny sposób przyjęty u danego płatnika (np. poprzez elektroniczny system kadrowo-płacowy). Jeśli jednak złożysz płatnikowi oświadczenie PIT-2, PIT-2A lub PIT-3, to płatnik nie może go nie przyjąć.

W oświadczeniu, w którym chcesz poinformować płatnika, jak ma stosować kwotę zmniejszającą podatek, możesz uprawnić płatnika do pomniejszenia zaliczki o:

  • 1/12 kwoty zmniejszającej podatek, albo
  • 1/24 kwoty zmniejszającej podatek, albo
  • 1/36 kwoty zmniejszającej podatek.

Jeśli upoważnisz 2 płatników, to każdy z nich będzie mógł pomniejszać zaliczkę o 1/24 kwoty zmniejszającej podatek (150 zł), a przy 3 płatnikach – o 1/36 kwoty zmniejszającej podatek każdy (100 zł). Jednak miesięczna suma pomniejszenia nie może przekroczyć 1/12 kwoty zmniejszającej podatek (300 zł).

Jeżeli w danym miesiącu uzyskujesz przychody od więcej niż jednego płatnika, to możesz złożyć oświadczenie o stosowanie pomniejszenia, wówczas gdy:

  • wszyscy płatnicy łącznie w tym miesiącu pomniejszą zaliczki o kwotę nie wyższą niż 1/12 kwoty zmniejszającej podatek oraz
  • w tym roku nie skorzystałeś już za pośrednictwem płatnika z kwoty wolnej od podatku w pełnej wysokości, np. jeśli wcześniej złożyłeś wniosek o niepobieranie zaliczek w danym roku podatkowym.

Jeżeli uzyskujesz u tego samego płatnika przychody z różnych tytułów (np. z pracy na etacie i umowy zlecenia), to płatnik stosuje do nich Twoje oświadczenie o stosowaniu pomniejszenia, a łączna kwota tego pomniejszenia w miesiącu nie może przekroczyć kwoty z oświadczenia.

Chcesz wiedzieć więcej? Zapraszamy do kontaktu!