Zmiany od 1 października 2019r. podstawowa stawka podatku dochodowego (PIT) zostaje obniżona i wynosi 17%. Zostają podwyższone koszty uzyskania przychodów.

Niższa stawka podatkowa obejmie osoby rozliczające się za zasadach ogólnych:

– ze stosunku pracy
– z działalności wykonywanej osobiście, w tym z umów zlecenia i o dzieło
– z działalności gospodarczej osób fizycznych
– z emerytury i renty
– z praw majątkowych.