Co to dla mnie oznacza? Dla kogo jest działalność nierejestrowana?

Jeśli nie ukończyłeś 26. roku życia i uzyskałeś przychody:

  • z pracy (czyli ze stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy, stosunku służbowego lub stosunku pracy nakładczej),
  • z umów zlecenia zawartych z firmą,
  • z tytułu odbywania praktyk absolwenckich (regulowanych ustawą o praktykach absolwenckich) oraz
  • z tytułu stażu uczniowskiego (regulowanych ustawą – Prawo oświatowe),
  • z zasiłków macierzyńskich,

to są one zwolnione od podatku – maksymalnie do wysokości 85.528 zł w roku podatkowym.

Od przychodów do tej kwoty nie płacisz podatku dochodowego.

Zwolnienie obowiązuje niezależnie od liczby umów lub liczby płatników.

Czy muszę składać zeznanie?

Jeśli uzyskujesz wyłącznie przychody, które w całości objęte są ulgą, wówczas nie masz obowiązku złożenia zeznania rocznego.

Abyś musiał złożyć zeznanie, muszą wystąpić dodatkowe okoliczności, np.

  • oprócz przychodów objętych ulgą uzyskałeś przychody, które podlegają opodatkowaniu na ogólnych zasadach według skali podatkowej,
  • ubiegasz się o zwrot nadpłaconego podatku,
  • chcesz skorzystać z „dodatkowego zwrotu” z tytułu ulgi na dzieci do wysokości składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne, jakie zapłaciłeś od przychodów objętych ulgą,
  • masz obowiązek doliczyć do dochodu lub podatku kwoty dokonanych odliczeń, do których utraciłeś prawo.

Jeżeli składasz zeznanie (PIT-36, PIT-37), to musisz w nim wykazać również przychody objęte ulgą. Ma to jedynie charakter informacyjny.

Z jakich ulg mogę skorzystać?

Jeśli w roku podatkowym uzyskałeś wyłącznie przychody objęte ulgą masz prawo do „dodatkowego zwrotu” z tytułu ulgi na dzieci do wysokości składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne, jakie zapłaciłeś od przychodów objętych ulgą.

 

Zachęcamy do obserwowania naszego profilu na https://www.facebook.com/dgcbiurorachunkowe