Czy znasz ustalone ograniczenia? Mamy już informację o średnim kursie euro ogłoszonym przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października 2023 r. (4,6091 zł). Na tej podstawie muszą być ustalone limity dla ryczałtu na rok 2024.

W 2024 roku ryczałt od przychodów ewidencjonowanych będą mogli zastosować ci przedsiębiorcy (czyli osoby fizyczne, spółki cywilne i jawne osób fizycznych oraz przedsiębiorstwa w spadku), których przychody w 2023 roku nie przekroczyły kwoty 9.218.200 zł. Ta forma opodatkowania i limity również dotyczą osób fizycznych, które uzyskują dochody ze sprzedaży przetworzonych produktów roślinnych i zwierzęcych z własnej uprawy, hodowli lub chowu.

Ryczałt ten będzie obowiązywać dla tych podatników, których przychody w 2023 roku nie przekroczyły kwoty 921.820 zł i będą mogli płacić go kwartalnie.

Warto pamiętać, że od 2023 roku (również w 2024 roku) przychody z tytułu tzw. najmu prywatnego, czyli wynajmu (również dzierżawy i innych podobnych umów) prowadzonego poza działalnością gospodarczą, mogą być opodatkowane wyłącznie w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Ważne jest również zauważenie, że od 2024 roku limit przychodów, uprawniający przedsiębiorców do korzystania z ryczałtu ewidencjonowanego, może wzrosnąć z 2 000 000 euro do 3 000 000 euro. Takie zmiany przewiduje projekt ustawy o ograniczeniu biurokracji i barier prawnych, który został opracowany przez sejmową Komisję Nadzwyczajną do spraw deregulacji i wpłynął do Sejmu w lipcu 2023 r. Jeśli projekt zostanie uchwalony, limit dla ryczałtu wyniesie 3 mln euro x 4,6091 zł, czyli 13.827.300 zł.