Aktualne odsetki za zwłokę od zobowiązań podatkowych wynoszą 15 proc. Jeżeli podatnik składa korektę deklaracji w ciągu sześciu miesięcy od upływu terminu oraz01 wpłaca zaległość w ciągu siedmiu dni, może skorzystać z obniżonej do 50 proc. W wyniku korekty może też powstać nadpłata podatku, czyli dojść do sytuacji, że podatnik zapłacił więcej podatku niż wynika to z jego dochodu. Urząd może stwierdzić nadpłatę bez wydawania decyzji podatkowej, jeśli ten zwrot nie budzi wątpliwości, lub też może przeprowadzić czynności sprawdzające i w ich wyniku potwierdzić fakt nadpłaty.

Korekta z inicjatywy organu podatkowego

Może tak być np. W sytuacji gdy podatnik koryguje deklarację podatkową po otrzymaniu informacji z urzędu o toczącym się postępowaniu, nie przysługuje mu prawo do pomniejszonych o 50 proc. Co więcej, w przypadku dużych różnic w podatku, jaki wykazał podatnik, a tym, jaki ustalił urząd, odsetki za zwłokę mogą wynieść 150 proc. Dzieje się tak w sytuacji, gdy różnica między kwotą należną a wykazaną różni się o co najmniej 25 proc.