Zasiłek chorobowy z ubezpieczenia chorobowego możesz otrzymać, jeśli jesteś objęty w ZUS:

 • obowiązkowym ubezpieczeniem chorobowym, czyli:
  • jesteś pracownikiem,
  • jesteś członkiem rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub spółdzielni kółek rolniczych,
  • odbywasz służbę zastępczą,

lub

 • dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym, czyli:
  • wykonujesz pracę nakładczą,
  • wykonujesz pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług albo współpracujesz z osobą, która wykonuje taką umowę albo jesteś nianią, czyli  pracujesz na podstawie umowy uaktywniającej, prowadzisz pozarolniczą działalność lub współpracujesz z osobą, która prowadzi taką działalność,
  • wykonujesz odpłatnie pracę na podstawie skierowania do pracy w czasie odbywania  kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania,
  • jesteś duchownym.

Masz wątpliwości czy Tobie przysługuje zasiłek? Dzwoń już dziś!! Odpowiemy na każde Twoje pytanie!